Konferencja

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego organizowanej przez Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) konferencji pt. „Misja chemo-, bio- i nanotechnologii w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii – Materiały i Biomateriały” mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w naszej konferencji. Konferencja odbędzie się w Poznaniu, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19 w dniach 28-29 listopada 2011 roku.

Celem konferencji jest zebranie wiodących naukowców, przede wszystkim ze środowiska poznańskiego, zainteresowanych szeroko rozumianą chemią materiałową. Jesteśmy przekonani, że następująca wokół projektu WCZT integracja poznańskiego środowiska naukowego pozwoli na znalezienie platformy pod przyszłe, wspólne, interdyscyplinarne projekty naukowe, które tylko dzięki inicjatywie Centrum WCZT będą miały szansę realizacji.
Być może właśnie tematyka realizowanych przez Państwa badań mogłaby być w niedalekiej przyszłości realizowana w nowo budowanym Centrum?

Celem konferencji jest zapoznanie się z dorobkiem naukowym i aktualnymi osiągnięciami w obszarze badawczym i technologicznym „Materiały i Biomateriały” dlatego, obok wykładów plenarnych oraz komunikatów ustnych prezentowanych przez przedstawicieli członków konsorcjum WCZT, proponowana jest również otwarta sesja posterowa (100-150 posterów), adresowana przede wszystkim do młodszego pokolenia naukowców pracujących w poznańskich ośrodkach badawczych, stanowiących naturalne zaplecze kadrowe dla przyszłego instytutu o randze międzynarodowej.

Wykłady plenarne:

  • Prof. Krzysztof Matyjaszewski
  • Prof. Michael Giersig
  • Prof. Tomasz Haertlé
  • Prof. Marek Łoś
  • Prof. Krzysztof Kurzydłowski

Lista streszczeń posterów zakwalifikowanych do prezentacji

Kontakt: info@konferencja-wczt.pl

Wymiary tablic posterowych: 90 cm (szerokość) x 110 cm (wysokość)