WCZT

 

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) WCZT jest to przedsięwzięcie infrastrukturalne środowiska naukowego miasta Poznania tworzone przez następujące instytucje:

5 poznańskich uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Koordynator, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu);

4 instytuty Polskiej Akademii Nauk (Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Fizyki Molekularnej, Instytut Genetyki Roślin, Instytut Genetyki Człowieka) oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich;

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM;

Miasto Poznań (partner wspierający).

Koordynatorem przedsięwzięcia WCZT jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, koszt inwestycji wynosi 63 mln euro, a realizacja zakończy się w 2013 roku. Już w 2014 roku w Centrum znajdzie zatrudnienie kilkudziesięciu naukowców z regionu Wielkopolski, ale także z całej Europy.

Infrastruktura Centrum składać się będzie z: Centrum Biotechnologii Medycznej wraz ze Zwierzętarnią, Centrum Biotechnologii Przemysłowej i Roślinnej wraz ze Szklarnią, Centrum Technologii Chemicznej i Nanotechnologii, Centrum Badań Materiałowych wraz z Regionalnym Laboratorium Unikatowej Aparatury oraz z Zaplecza Naukowo-Technicznego wraz z Centrum Transferu Technologii.

Głównym celem projektu jest stworzenie w Poznaniu multidyscyplinarnego ośrodka skupiającego najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych, i technicznych, skoncentrowanego na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach.