Konsorcjum

 

WCZT jako przedsięwzięcie infrastrukturalne środowiska naukowego miasta Poznania tworzone jest przez następujące instytucje: 5 poznańskich uniwersytetów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Koordynator, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk (Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Fizyki Molekularnej, Instytut Genetyki Roślin, Instytut Genetyki Człowieka, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich) oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.

Koordynatorem przedsięwzięcia WCZT jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koszt inwestycji wynosi 63 mln euro, a realizacja zakończy się w 2013 roku.